เกี่ยวกับ Twin Planet

Twin Planet เป็น Life Style Metaverse ที่สร้างสรรค์สภาพแวดล้อม 3 มิติ ผสมจินตนาการที่แตกต่าง

About-Us-Contet-Img.png

เป็น Virtual Reality Platform เพื่อใช้ชีวิตและทำธุรกิจบนโลกเสมือนจริง ทางรอดของธุรกิจดั้งเดิมที่ได้รับผลกระทบจาก Digital Disruption และเป็นพื้นที่สร้างสังคมใหม่ เปิดตัวตนใหม่ในรูปแบบอวตาร เพื่อให้ผู้คนได้ท่องเที่ยว รับประสบการณ์และความบันเทิงในมิติที่แตกต่าง ตอบโจทย์โลกยุคใหม่ได้อย่างลงตัว

Stay in the loop

The Twin Planet World changes everyday

Twin Planet

Twin Planet: Happiness Beyond…